Doorvaart Windparken Noordzee
niet per 1 april a.s.

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de benodigde infrastructuur niet tijdig gereed is.

De datum van de officiële openstelling zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd, tot dat moment is doorvaart verboden (en strafbaar). De Maritieme Politie waarschuwt via social media voor hoge boetes. 
Welkom bij de Toerzeilers.
Dit is dé landelijke vereniging voor heel veel verschillende toerzeilers: op de plassen, met een open boot, met een kajuitboot op de Nederlandse wateren – of juist veel verder weg en trailer sailing. Ook heeft de vereniging aparte activiteiten voor doelgroepen als jongeren en vrouwen die zelfstandig willen zeilen.


Pijlers van de vereniging zijn de evenementen, belangenbehartiging en kennisuitwisseling.

Die evenementen kennen een grote variatie: samen zeilen of van elkaar leren door lezingen, excursies en oefenen in de praktijk.

Een heel belangrijk onderdeel is de belangenbehartiging voor toerzeilers in allerlei overlegorganen. Nederland is een drukbevolkt land en dat betekent dat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn die een aanslag betekenen op ons vaarwater, het uitzicht of de mogelijkheden om van het zeilen te genieten.

Vrijwel al deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die hun passie voor zeilen graag delen met anderen.

De vereniging telt meer dan 3000 leden, verspreid over heel Nederland.  Meer informatie?

 

 

 
 • WIJ VRAGEN UW MENING!

  Wanneer de Commissie Vaarbelangen en/of het bestuur namens de leden uitspraken wil doen over vaarbelangen, dan moet duidelijk zijn dat zij daarbij namens de leden spreken. Met ruim 3300 leden is een efficiënte communicatie haast onmogelijk. Om toch de mening van de leden te kennen zal worden gestart met een “Poll-functie” (enquête) op deze website, waarbij u uw mening kunt geven over de ingenomen standpunten van de vereniging. Vaarbelangen kan zo controleren of de ingenomen standpunten voldoende draagvlak hebben binnen onze vereniging. Dit is de eerste enquête van een reeks en gaat over de Marker Wadden; de bedoeling is dat wij u één keer per maand een nieuwe vraag voorleggen. Wij nodigen u graag uit om uw mening te geven, hetgeen u ongeveer een halve minuut kost. Doe mee enKLIK HIER !(Alleen voor leden)

 • Brouwerseiland (Grevelingen)

  De Toerzeilers handhaven hun bezwaren tegen het plan Brouwerseiland (Grevelingen).
  Op 1 maart 2016 zonden De Toerzeilers een inspraakreactie, die zich naast stedebouwkundige opmerkingen m.n. richtte op het vervallen van de vrije ligplaatsen in en nabij de haven Middelplaat als daar het plan Brouwerseiland zou worden gerealiseerd. In de reactie van de gemeente werd hierop m.n. verwezen naar de taak van het Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.


  Read more...
 • Windmolenpark Fryslan
  De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

  Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.

  Read more...