Windmolenpark Fryslan

Rate this item
(5 votes)
De Toerzeilers gaan samen met een grote coalitie bezwaar aantekenen tegen de plannen voor het Windpark Fryslan.

Onze Commissie Vaarbelangen heeft in het verleden een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor het Windpark Fryslan, een groot gepland windmolenpark van 89 windturbines midden in het IJsselmeer.Zie ook  Windturbines voor de Friese Kust

Dat heeft echter niets opgeleverd. Dat betekent dat er besloten is in beroep te gaan en hebben wij ons  aangesloten bij een grote coalitie,
om nadrukkelijk een vuist te kunnen maken tegen de aantasting van de ruimte en weidsheid van het IJsselmeer.
Op 23 november jl. werd namens deze coalitie het beroepschrift verzonden aan de Raad van State.

Het uitgebreide persbericht wat u hier kunt lezen geeft u inzicht in de gezamenlijke actie.