Veiligheid

HomeVoor ledenVeiligheid
HomeVoor ledenVeiligheid

pagina van de commissie veiligheid

De vereniging kent een commissie veiligheid. De leden van deze commissie zijn afgevaardigden uit de diverse evenement organiserende commissies van de Toerzeilers. Zij adviseren het bestuur, kader en leden over het op een zo een veilig mogelijke manier de watersport te beoefenen. Want ook al liggen (kleine) ongelukken altijd op de loer, door het goed voorbereid en met de juiste veiligheidsuitrusting van wal te steken, kunnen veelal grote problemen voorkomen worden.

De commissie praat met o.a. de KNRM over veiligheidsaspecten op en rond het water. Dit resuteerde al in een pilottraining veilig op het water die hopelijk in de toekomst voor toerzeilers te volgen is. Een verslag over deze dag staat op deze pagina. 

Ook staat onze vereniging op de website van de KNRNM in het kader van veiligheid op het water.

De vereniging gebruikt de Routekaart Veiligheidsbeleid, die beschrijft hoe de vereniging werkt aan het brede terrein van veiligheid: gedrag, uitrusting, organisatie, verantwoordelijkheid en maatschappij.

Op deze pagina vind u de veiligheidslijst zoals die als advies gelden voor deelname aan tochten van de Toerzeilers en het zeilen in het algemeen. Deze lijst is uiteraard ook te vinden in het boordboek van de Toerzeilers.
De lijst is toegesplitst op de verschillende vaargebieden. Namelijk de binnenwateren (kleine meren en rivieren, plus de randmeren), ruim binnenwater (Marker- / IJsselmeer en Zeeuwse stromen), de (Noord)zee, het gebied binnen 1 dag varen vanaf de dichtsbijzijnde haven, met een speciale versie voor kleine schepen (tot ca. 25 ft) en ten slotte het gebied hierbuitem, 'de wereld'.

Lees ook:

De adviezen op deze lijst betreffen de veiligheidsuitrusting voor zeiljachten en is verdeeld naar vaargebied en grootte (SSR: tot 7,5m). In het boordboek staat deze lijst ook standaard vermeld. Door de handige afvinkkolom te gebruiken, kan de schipper en zijn bemanning in één oogopslag zien aan welke veiligheids aspecten al is voldaan.

Veiligheidslijst voor zeiljachten

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 

functie functionaris
Voorzitter  Marcus Noordermeer
   Theo Bultje
   Robert Möring
   Gerard Mulder

Toelichting op de veiligheidslijst (versie 3.0)

Voor diverse regels in de tabel vindt u hieronder een toelichting.