Evaluatie trainingsdag

HomeVoor ledenVeiligheidEvaluatie trainingsdag
HomeVoor ledenVeiligheidEvaluatie trainingsdag

Evaluatie trainingsdag


Pilot veiligheidstraining.

Op maandag 19 juni kwamen de STKNRM, Kustzeilers en onze commisie veiligheid bijeen om de trainingsdag in mei te evalueren. ​
Allen waren het erover eens dat met deze training een uitstekende stap kan worden gezet voor meer veiligheid  op en rond het water. Daarnaast werden er allerlei suggesties om de training nog beter aan te laten sluiten op de toekomstige deelnemers.
Het zou bijvoorbeeld beter zijn als de theorie van deze dag vooraf aan de cursisten wordt toegezonden, zodat zij dit al door kunnen nemen.  

Omdat de training vooral voor plezierjachten zal worden ingezet werd er ook een voorstel gedaan om ipv overlevingspakken gebruik te maken van de zeilpakken met reddingsvesten die door de zeilers zelf worden gedragen. De reddingsvlotten die werden gebruikt tijdens de training waren voor twintig personen, beter zou zijn vlotten te gebruiken die het meest op jachten aanwezig zijn van rond de 6 /8 personen. 

De STKNRM denkt deze training met aanpassingen komend jaar al aan te kunnen bieden. De commisie veiligheid zal dit voor de leden in de gaten houden en er melding van doen op de website, in de nieuwsbrief en het blad Toerzeilen, zodra ze weten wanneer de data bekend zijn.