Artikelen

HomeVaarbelangenArtikelen
HomeVaarbelangenArtikelen
De Toerzeilers - Vaarbelangen artikelen

De Toerzeilers hebben samen met het Watersportverbond en de Vereniging Wadvaarders een zienswijze ingediend over het plan voor de bouw van een Werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog.

De sluis van Kornwerderzand zal worden vergroot. Door het Watersportverbond, de Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers is een zienswijze ingediend over de plannen. Speciaal punt van aandacht is de te verwachten stremming en de planning daarvan.

De commissie Vaarbelangen heeft een Jaarverslag 2017 geproduceerd. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten van de commissie in 2017.

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.

De Toerzeilers hebben een zienswijze ingediend over het  Natura 2000  ontwerpplan voor het IJsselmeergebied,

Aanpak waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en Randmeren

De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. Onze vereniging was vertegenwoordigd in de werkgroep die zich hier hard voor heeft gemaakt. Het resultaat is een regionaal plan. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.